Bảng giá thuê hosting tại WebPro

Bảng giá dịch vụ đã bao gồm thuế VAT, không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

 • Gói A
 • 500MB
  dung lượng
 • Không giới hạn
  băng thông
 • 0
  add-on
 • Không giới hạn
  parked domain
 • Không giới hạn
  database
 • Không giới hạn
  tài khoản ftp
 • 600.000 đ / năm
 • Gói B
 • 1GB
  dung lượng
 • Không giới hạn
  băng thông
 • 0
  add-on
 • Không giới hạn
  parked domain
 • Không giới hạn
  database
 • Không giới hạn
  tài khoản ftp
 • 1.000.000 đ / năm
 • Gói C
 • 2GB
  dung lượng
 • Không giới hạn
  băng thông
 • 0
  add-on
 • Không giới hạn
  parked domain
 • Không giới hạn
  database
 • Không giới hạn
  tài khoản ftp
 • 1.500.000 đ / năm
 • Gói D
 • 3GB
  dung lượng
 • Không giới hạn
  băng thông
 • 1
  add-on
 • Không giới hạn
  parked domain
 • Không giới hạn
  database
 • Không giới hạn
  tài khoản ftp
 • 2.000.000 đ / năm
 • Gói E
 • 4GB
  dung lượng
 • Không giới hạn
  băng thông
 • 2
  add-on
 • Không giới hạn
  parked domain
 • Không giới hạn
  database
 • Không giới hạn
  tài khoản ftp
 • 2.500.000 đ / năm
 • Gói F
 • 6GB
  dung lượng
 • Không giới hạn
  băng thông
 • 3
  add-on
 • Không giới hạn
  parked domain
 • Không giới hạn
  database
 • Không giới hạn
  tài khoản ftp
 • 3.000.000 đ / năm