Thiết kế Website Responsive là gì?

Website Responsive là một thuật ngữ hay dùng để chỉ một website có thể hiển thị và tương thích với mọi màn hình trình duyệt mà nó được hiển thị. …